Návod k používání Proudnice Klimeš

Proudnice jsou určené především pro hasiče, zejména pro jejich sportovní soutěže a nácviky. Odpovídají Pravidlům požárního sportu a Plamenu pro mládež. 

Proudnice jsou vyráběny z Al slitin. Pro zlepšení vlastností materiálu a jejich vzhledu, jsou proudnice dodávány s povrchovou úpravou dekorativním eloxováním. Lze zvolit z 9 barev, tj. červená, oranžová, zlatá, zelená, modrá, růžová, fialová, titanová a černá. Případně jde tyto barvy libovolně kombinovat. 

Tryska je bez povrchové úpravy nebo s kompozitní povrchovou úpravou s teflonem. Je to povrch s velmi nízkým dynamickým třením a se zvýšenou tvrdostí povrchu.

Délka a hmotnost proudnice je přizpůsobena potřebám „proudařů“ - aby co nejméně překážela při běhu. Pracovní tlak proudnic max. 1,6 Mpa.

Bez spojky je hmotnost proudnice cca 430 gramů a délka, rovněž bez spojky cca 400 mm. Se spojkou DIN (STORZ) je délka proudnice, včetně ozubů cca 420 mm. Vnitřní průměry, resp. redukce průměrů jsou přizpůsobeny co nejmenším hydraulickým ztrátám na proudnici a dosažení pokud možno co nejlepšího kompaktního výstupního proudu. Proudnice jsou rozebíratelné a mají výměnné trysky. Jsou osazeny tryskami o průměru 12,5 mm (+/-0,1 mm) nebo 13 mm. Proudnice jsou označeny výrobcem (www stránky).

Proudnice jsou na straně ke spojce ukončeny závitem G2 a lze na ně připojit spojku používaného standardního systému. 

Důležité pokyny pro uživatele/obsluhu

 • Proudnice smíte používat pouze způsobem odpovídajícím jejich určení.
 • Proudnice jsou určeny pro používání čisté vody. Jakékoliv příměsi ve vodě vedou k poškození vnitřních částí a zejména trysky!!!
 • K používání podle určení náleží rovněž dodržovat důležité pokyny uvedené v tomto návodu a dbát na všechny předpisy vydané oborovými profesními organizacemi.
 • Obsluhující osoba je povinna obeznámit se s manipulací.
 • Před každým použitím:
 • zkontrolujte funkčnost
 • zkontrolujte pevnost připojení trysky, spojky a všech závitových spojů
 • přesvědčte se zda je proudnice bezpečná.
 • Trysky podléhají přirozenému opotřebení a musí se pravidelně kontrolovat a v případě potřeby vyměnit.
 • Paprsek s kapalinou nikdy nemiřte na osoby!
 • Chemické přísady, vysoké teploty a tlaky vedou ke zraněním!
 • Vnitřní část proudnice (případně jenom trysky) doporučuji ošetřovat pomocí lana o průměru 12 mm, nejlépe staršího horolezeckého.
Zpět do obchodu